Önskar du en demo?

Identifiera hot, automatisera responsen

Lösningar

Lösningar hero image

Utvärdera. Lokalisera. Agera. Analysera.

Vår programvara automatiserar de viktigaste stegen för att svara på en kritisk händelse. Den sammanställer hotuppgifter från tredje part och interna källor så att kunderna kan utvärdera risken och lokalisera personal och tillgångar som är i fara och dem som behöver agera. IDärefter gör den det möjligt för kunder att agera genom att verkställa fördefinierade processer baserat på typen av hot, processer för vilka som ska kontaktas och hur, vilket meddelande som ska skickas och vem som ska eskaleras om en respondent inte är tillgänglig. Vår plattform skickar sedan meddelanden och instruktioner via text, röst, e-post – över 100 varianter – på 15 språk efter behov, skapar konferensbryggor så att personal kan samarbeta och analyserar svarsmeddelanden. Genom att automatisera dessa steg kan de slutföras snabbt, mycket tillförlitligt och i en större omfattning vid en tidpunkt då minuter ofta har betydelse.

våra lösningar

hur vi hjälper till

Kritiska händelser inträffar varje dag: väder, våld på arbetsplatser, terrorism, IT-incidenter, strömavbrott, miljöutsläpp, utrustningsfel, attacker i sociala medier… De hotar säkerheten och varumärken, påverkar logistikflöden och stör verksamheter.

Organisationer förlitar sig på Everbridge

  • 4 av de 10 största sjuk-försäkrings-bolagen

  • Över 1 000 sjukhus

  • 9 av de 10 största investerings-bankerna

  • 25 av de mest trafikerade flygplatserna

  • 30 % av FTSE 100

  • 6 av de 10 största globala biltillverkarna