Önskar du en demo?

Upprätthåll kontinuitet

Förutse och förebygg störningar i verksamheten

Förutse och förebygg störningar i verksamheten hero image

Kontinuitet i logistikflöden

Ju mer tid du har för att förutse hot och risker desto fler möjligheter har du att skapa planer samt undvika risker/störningar för din verksamhet och dina logistikflöden. Även om inte alla händelser kan undvikas så kan planering i förväg hjälpa dig att återställa verksamheten snabbare.

Critical Event Management blir allt viktigare för företagen. I dagens globala ekonomi är det nödvändigt att ha en integrerad bild av externa hot och händelser, kompletterad med personal/tillgångar/försörjningsvägars position. Detta tillsammans med vital information för att snabbt kunna utvärdera och agera.

Reducera riskerna och säkerställ verksamhetens kontinuitet

Med bättre situationsmedvetenhet

“Visual Command Center ger GSOC en trovärdig bild från säkerhetsfunktionen i relation till vår övergripande affärsutvecklingsplan. Vårt team och dess förståelse för vår operativa miljö är avgörande för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten, skyddet för anställda och tillgångarnas säkerhet”,

– Bob Bernazal, Director of Security, National Oilwell Varco

 

Öka effektiviteten och visibiliteten

Med Everbridge Visual Command Center integrerar Microsofts Global Security Operations Centers sextio (60) separata system och datakällor till en enda, interaktiv plattform vilken ger snabb åtkomst till kritisk information som behövs för att utvärdera risker och vidta åtgärder.

Optimera logistikflöden

Det är omöjligt att eliminera risker i ditt logistikflöde, men organisationer kan vidta åtgärder för att minimera exponering för risker och till och med eliminera konsekvenserna av händelser med hjälp av noggrann planering, verktyg och processer för att förutse och hantera risker mer effektivt.

Svara proaktivt på logistiska förseningar

En av de främsta globala leverantörerna av transport- och logistiklösningar brukade låta ansvariga för logistikkedjorna manuellt kontrollera flera platser för att avgöra huruvida gränsövergångstiderna skulle orsaka förseningar för kundleveranserna. Leverantören har 50 000 kunder i 30 länder och 1 500 egna platser att hantera. Genom att flytta till en enda plattform för riskhantering av försörjningskedjor kunde de automatisera förseningsvarningar och se dem i realtid, på en och samma skärm.

Styrkan i Critical Event Management

 • Få en översiktsbild av verksamheten

  Få omedelbar vetskap om vilka delar av din verksamhet som påverkas av olika risker

 • Uppnå situations-medvetenhet

  Bedöm hotets påverkan snabbare

 • Samordna aktiviteter

  Automatisera och standardisera agerandet

 • Upprätthåll verksamhetens kontinuitet

  Bli mer proaktiv – skapa planer för att mildra påverkan eller mobilisera resurser för att hantera konsekvenserna snabbare

 • Snabbare återhämtning efter störningar

  Lokalisera nyckelresurser och informera intressenter för att snabbare vidta åtgärder

 • Undvika störningar i logistiken

  Ta proaktiva åtgärder för att minimera exponering för risk och till och med undvika risk om möjligt