Önskar du en demo?

Oavsett var de är

Skydda med-arbetarna

travelers boarding an airplane from the jet bridge

Modern personalsäkerhet

Nästan hälften av alla arbetstagare kommer att vara mobila år 2022. Säkerhetspersonal, fasta kameror och låsta dörrar kan inte skydda de som är borta från kontoret. Att säkerställa säkerheten för dagens personalstyrkor kräver ökad situationsmedvetenhet och möjligheten att lokalisera och kommunicera med alla anställda. Utom synhåll betyder inte utom räckhåll. Organisationer måste omdefiniera arbetsgivaransvaret och vidta åtgärder för att säkerställa skyddet för alla medarbetare. 

Resesäkerhet

Oavsett om en anställd arbetar vid skrivbordet eller besöker en kund i ett främmande land är organisationer skyldiga att ta hand om deras säkerhet. Genomgångar innan resan, realtidsinformation och tillförlitlig dubbelriktad kommunikation kan hjälpa till att hålla resande medarbetare skyddade – hjälpa dem att undvika onödiga risker och varna dem om de närmar sig potentiellt farliga situationer.

Businesswoman using cell phone outdoors

Aktsamhetsplikt

IDC FÖRUTSPÅR ATT ÅR 2020 KOMMER 72 % av arbetarna vara mobila på något sätt eller i någon form. Det innebär att vi har arbetskraft som är mer utsatt än någonsin för globala rese- och säkerhetsrisker. Företag, chefer och säkerhetspersonal har en “aktsamhetsplikt”, att upprätthålla skyddet för sin personal. Ju fler informationskällor du kan sammanföra desto mer sannolikt kommer du att kunna förbättra noggrannheten när det gäller att fastställa “vem som är var”, samtidigt som du kan ordna utrymning och fråga vilka som behöver personlig assistans.

Skydd av ensamarbetare

Mobiltelefoner är en livlina för anställda som arbetar i isolerade miljöer utan kollegor eller tillsyn. Platsspårning, automatiska incheckningar och en SOS-panikknapp kan minimera de faror som ensamarbetare regelbundet utsätts för. Det är viktigt att arbetsgivarna utnyttjar teknik för att snabbt hitta och kommunicera med sina ensamarbetare, oavsett var de befinner sig i världen.

Anläggningssäkerhet

Traditionell säkerhetsteknik har inte hållit jämna steg med utvecklingen av det traditionella kontorskonceptet till multistrukturella, öppna utrymmen. Enhetliga åtkomstkontrollsystem, trådlösa åtkomstpunkter, schemaläggningssystem och nödkommunikationssystem hjälper till att identifiera vem som är i anläggningen, var de befinner sig och möjliggör platsbaserade meddelanden och varningar.

"Med hjälp av Everbridge vet teamet hur man agerar vid en nödsituation såsom elavbrott och våldsamma situationer. Vid händelser med våldsamma personer är vårt mål att få anställda ut ur byggnaden."

Albert Patin, Daktronics

Styrkan med Critical Event Management-plattformen

 • Dynamiska platser

  Lokalisera personal med hjälp av sammanställd information från flera källor, t.ex. resplaner, åtkomstkontroll och passagesystem, för att snabbt fastställa vem som befinner sig i eller är på väg in i en riskzon

 • Two-Way Communications

  Skicka information och instruktioner till anställda och få bekräftelse på att de är säkra samtidigt som ni samlar information från fältet

 • Snabbare respons

  Sänd förberedda mallar för att få ut medarbetarkommunikation på några sekunder

 • Mobil SOS-funktion

  Tillhandahåll en mobil larmknapp som anställda kan aktivera för att skicka meddelanden och video till ert säkerhetscenter om de känner sig hotade

 • Skydd av ensamarbetare

  Upprätta "säkra korridorer" och automatiska incheckningar för att säkerställa medarbetarnas säkerhet

 • Outline of a gun

  100+ hotkällor

  Aggregera över 100 typer av hotinformation för att snabbt och fullständigt utvärdera risker

Webbseminarium

Uppfyll aktsamhetsplikten med Everbridge