Önskar du en demo?

Everbridge

Historik

Historik hero image

Vårt engagemang: att hålla personalen säker och företagen igång.

Everbridge grundades 2002 i efterdyningarna av 9/11, med uppdraget att hålla människor trygga i kritiska situationer.

Över tid har vi avsevärt ökat vår kapacitet att möta kundernas behov och idag tillhandahåller vi en plattform för Critical Event Management som hjälper organisationer att hantera en kritisk händelses hela livscykel: Utvärdera risker och avgöra vilka som är relevanta för dina tillgångar och anställda. Lokalisera mobila och resande anställda, såväl identifiera insatspersonal, som befinner sig nära eller på väg till riskområden. Automatisera procedurer för att starta och hantera situationen, analysera resultaten för att finna svagheter och förbättra hanteringen.

Våra lösningar används av över 4 000 organisationer för att hålla medarbetarna säkra och undvika och/eller minska störningar i verksamheten när händelser som hårt väder, våld på arbetsplatsen, terrorism, IT-incidenter och strömavbrott, miljöutsläpp, varumärkesattacker på sociala medier, produktåterkallelser och medicinska nödsituationer uppstår.

Vi hjälper våra kunder med att skydda över 500 miljoner anställda och att förbättra motståndskraften i verksamheten. Med hjälp av vår krishanteringsplattform kan de:

  • Minska tiden för att identifiera hot, fastställa vilka tillgångar och personer som är i farozonen och vidta åtgärder
  • Proaktivt vidta åtgärder som att omdirigera personal eller justera logistikflöden för att undvika säkerhetsrisker eller störningar i produktionen
  • Tillhandahålla en gemensam miljö till teamen i syfte att undvika informationssilos och skapa ett enhetligt arbetssätt för att hantera hot och risker
  • Hålla alla intressenter informerade för att snabbt kunna fatta beslut

En dag som alla andra. Tills den inte är det.

Everbridges plattform håller personalen säker och företagen igång.