Önskar du en demo?

Responsautomatisering vid IT-incidenter

Enterprise IT Alerting

Enterprise IT Alerting hero image

Få fullständig överblick och kontroll över er planerade IT-incidenthantering

Rapporten 2016 Cost of Data Centre Outages från Ponemon Institute kvantifierar den genomsnittliga kostnaden för ett oplanerat datacenteravbrott till något mer än 8 662 $ per minut. Och den största möjligheten att minska den totala längden för ett avbrott och därtill hörande kostnader är att optimera IT-incidentkommunikationen.

ÖVERSIKT

INTEGRERINGAR

Fördelar

 • Lös IT-incidenter snabbare
 • Reducera oplanerat IT-arbete
 • Undvik informationsöverflöd
 • Öka tillförlitligheten och minska personals frustration
 • Effektivisera incidentresponsen att täcka Service, Security, Dev och BC/DR Ops

Vad gör Everbridge IT Alerting?

IT Alerting automatiserar och effektiviserar sättet IT kommunicerar under större IT-incidenter för att lösa problem snabbare och minimera deras påverkan på verksamheten. Det tillhandahåller konsekventa meddelanden till rätt IT-experter och håller alla intressenter och kunder som påverkas informerade om felavhjälpningen.

Viktiga funktioner i IT Alerting

Jourschemaläggning

Använder ert IT-team fortfarande en manuell process för att identifiera vem som har jouren? IT Alerting hjälper er att spåra vem som har jouren i alla team och larmar rätt personer baserat på typen av händelse, tid på dagen, den kompetensuppsättning som krävs och plats.

Smart styrning

Identifiera rätt team i realtid och personal utifrån vem som har jour, plats, rätt kompetens och mycket mer. Smart styrningsteknik erbjuder multi-kriteriebaserad identifiering och jourschemaläggning för att identifiera rätt team och individer. Automatiserad eskalering startar om personal inte kvitterar i rätt tid.

Smarta kanaler

Tekniken gör att ni skicka inbjudan med ett klick för att delta i en samverkanskanal som en del av det sända meddelandet.

 • Smarta telefonkonferenser
 • ChatOps-samarbete

Smart orkestrering

Definiera och distribuera snabbt en affärsprocess, inklusive orkestrering, och integrering till en specifik slutpunktsapplikation för change, problem och incident management

 • Definiera eskaleringsregler baserat på negativa kvitteringar och tidsgränser
 • Fastställ vilka grupper som ska engageras på grundval av typ av kritisk händelse och affärsprocess
 • Lansera komplexa respons- och larmscenarier för att kommunicera och samarbeta mellan team, intressenter och slutanvändare
 • Starta, övervaka och följ konferensbryggor automatiskt baserat på incidentens svårighetsgrad eller affärsprocess

Självintegreringsplattform (IPaas)

API-anslutning erbjuder ett enkelt och flexibelt sätt att hämta händelser och varningar från en mängd olika tredjepartsverktyg, som ärendesystem, servicedesksystem, ITSM-system, händelsekorrelationssystem, ITOM-system, APM-lösningar och mycket mer. Därefter omvandlas händelser till Everbridge-incidenter baserat på villkorad logik.

 

Smart analys

Interaktiva användarpaneler ger visibilitet och insikter om incidentaktiviteter inom alla IT-områden. Smarta analyser tillhandahåller trender inom incidentrespons som är tillgängliga efter grupp, tid eller typ, för att hjälpa till att kontinuerligt förbättra processer och hjälpa chefer med resursplanering och att optimera svarstider och SLA:er. Med interaktiv övervakning av responstidslinjer och tidiga varningar kan företagen proaktivt säkerställa att målen för organisatorisk servicenivå överensstämmer.

 • Aktiv hantering av SLA:er
 • Hantera teamkapacitet
 • Övervaka gruppresponsprestanda
 • Bedöm incidenttrender

Produktrecensioner – hör dina kollegor