Önskar du en demo?

Hur vet jag om mina anställda är säkra eller behöver hjälp?

Safety Connection

Safety Connection hero image

Hur Safety Connection fungerar

Varje gång någon av dina anställda loggar in på ditt nätverk, använder tillträdesskyddet eller Everbridges App fångas detta upp av Safety Connection. Dessa datapunkter kontrolleras kontinuerligt mot resesystem som International SOS (ISOS) TravelTracker för att identifiera denna persons senast kända och förväntade plats utan att göra intrång i hans eller hennes privatliv.

Denna information, i kombination med ledande underrättelseinformation, gör att säkerhetsteam kan övervaka aktiva hot i relation till personalens säkerhet och automatiskt varna dem när de är nära eller närmar sig en fara. Tvåvägskommunikation gör att mottagare kan kvittera mottagandet av varningar, bekräfta sin säkerhet eller begära hjälp.

Safety Connection hjälper också till att skapa en trygghetskultur för er personal. Den mobila SOS-knappen och Safe Corridor-funktionen gör det möjligt för er personal att meddela när de behöver hjälp, eller frivilligt checka in när de upplever att de befinner sig i en potentiellt farlig situation.

Hålla Sanofi säkra               

Skydda och varna er personal

Var än de befinner sig

Med en alltmer mobil personal, distribuerade team och stora anläggningar erbjuder de traditionella, fysiska säkerhetsåtgärderna inte tillräckligt skydd. Safety Connection hjälper företag och organisationer att snabbt hitta och kommunicera med anställda som kan vara i riskzonen.

Håll personalen informerad

Geo-baserade varningar

Safety Connection gör att du kan:

 • Veta vilka som befinner sig i en byggnad och kommunicera med dem vid nödsituationer.
 • Automatisera kommunikation och samverkan för mobiliserings och evakueringsändamål.
 • Automatisera evakueringar vid nödsituationer.
 • Nå ut via SMS, röstmeddelanden, Push, digitala skyltar eller skärmmeddelanden.
 • Använda Everbridges App för att omedelbart skicka ett meddelande till ditt team som visar din nuvarande plats.

Lokalisera personal i riskzonen

Traditionell lokalisering av medarbetare på resa tar för lång tid

När sekunderna har betydelse hittar du dina anställda automatiskt även när de reser eller bara förflyttar sig mellan byggnader eller anläggningar. Safety Connection samlar information för att visa var dina anställda befinner sig just nu, i realtid.

Utnyttja platsdata

med dynamiska platser

Platsdata hålls automatiskt uppdaterat även när de reser eller bara förflyttar sig mellan byggnader och anläggningar. Samla in platsdata från:

 • Åtkomst- och passersystem inklusive Lenel, Tyco, S2 med flera
 • Trådbundna och trådlösa nätverksåtkomstpunkter som Cisco.
 • Kontorsbokningssystem som Dave Evans.
 • Hanteringssystem för företagsresor som Concur.
 • Medicinsk assistans och säkerhetsassistans från leverantörer som International SOS

Fördelar:

 • Hitta er personal omedelbart vid en kris
 • Tillhandahåll och upprätthåll en tvåvägs nödkommunikation
 • Identifiera hot innan de realiseras
 • Ge personal verktyg för att förebygga våld

Skydda er personal överallt

Med en alltmer mobil arbetsstyrka, distribuerade team och stora anläggningar kan inte traditionella, fysiska säkerhetsåtgärder i sig hålla medarbetare skyddade. Everbridge Safety Connection hjälper företag och organisationer att snabbt hitta och kommunicera med anställda som kan vara i riskzonen.

Styrkan hos Safety Connection

 • Dynamiska platser

  360-gradersvy över personalens senast kända och förväntade position med fullständigt integritetsskydd.

 • Riskinformation

  Fler än 100 nyckelfärdiga integreringar med ledande informationsleverantörer inklusive NC4, WDT, Twitter och Nixle.

 • Ekosystem

  Det största ekosystemet i branschen beträffande integrerad säkerhetsinformation.

 • Skärmbilder och rapportering

  Förkonfigurerade och anpassade skärmbilder övervakar viktiga händelser i realtid och gör så att alla aktiviteter kan laddas ner till incidentrapporter.

 • Incidentzoner

  Virtuella gränser dras runt en kritisk händelse med hjälp av GPS-data för att utlösa automatiska aviseringar och varningar när någon går in i det aktuella området.

 • CEM-plattformen

  En plattform. En process.