Önskar du en demo?

Visualisering och situationsmedvetenhet för hantering av kritiska händelser

Visual Command Center

Visual Command Center hero image

Hur Visual Command Center fungerar

Genom att utnyttja en enda, enhetlig och integrerad vy för att hantera och reagera på verksamhetsrisker kan Visual Command Center göra det möjligt för företag att uppnå situationsmedvetenhet och motståndskraft mot risker på ett oöverträffat sätt. Genom realtidsinformation, situationsmedvetenhet och integrerad respons och samarbete inom hela företaget kan säkerhets- och riskpersonal bättre mildra eller eliminera konsekvenserna av kritiska händelser för sin organisation. Dessa kritiska händelser kan bestå av flera händelsetyper som skydd av liv och säkerhet, verksamhetskontinuitet och hantering av logistikkedjan.

Visual Command Center fungerar som en visualiserings- och orkestreringsmotor för Everbridge Critical Event Management-plattform som effektiviserar stegen att utvärdera, lokalisera, agera och analysera, vilket gör det möjligt för organisationer att bättre hantera operativ risker.

Hur Visual Command Center fungerar

Operator Console

Visual Command Center brings together data about your organizational assets (employees, travelers, buildings, supply chain, etc.) and risk events (crime, terrorism, natural disasters, weather, health risks, activism, etc.) which it gets from public, proprietary and partner data sources into a highly visual common operating view.  Visual Command Center then correlates those risk events to your assets through its Intelligent Alerting™ to identify critical events that could threaten your organization.  Then using built-in assessment data and tools, you can quickly assess threats to determine the appropriate action to take and execute this action directly from the platform, thereby saving valuable time in execution.  This time saved can help mitigate or even eliminate the impact of that critical event.

Integrerade tillgångs-, hot- och kontextuella uppgifter från flera källor

Visual Command Center inkluderar riskinformationsdata från över 100 olika källor för att ge en överblick. Några av dessa typer inkluderar:

 • Asset data from corporate Asset Management or HR Systems
 • Integration with Safety Connection providing travel data and access control and badging information to understand an employee’s dynamic location during a critical event
 • Weather and natural disaster data from sources including the National Weather Service, GDACS, USGS and more
 • Threat data from our 24×7 Global Intelligence Operations Center (GIOC)
 • Law enforcement and crime data from the Everbridge Nixle Network
 • Risk event data from trusted partners like International SOS, Dataminr, NC4, and Anvil
 • Traffic and traffic camera data
 • Weather radar and forecast data from The Weather Company
 • Ability to add KML/KMZ layers on-the-fly from trusted sources
 • Operator-entered risk events

 

Kanaler

Visual Command Center-kanaler är utformade för att ge rätt information till rätt personer vid en kritisk händelse eller när organisationen behöver förstå den aktuella riskmiljön. Kanalerna kan sändas till en videovägg i er kommandocentral eller på en mobilenhet eller datorskärm för intressenter som inte befinner sig i kommandocentralen eller för organisationer som har mer av en “virtuell” kommandocentral. Kanalerna är organiserade i följande kategorier:

 • Aerial Map Channel
 • Alerts Channel (Summary and Detail)
 • Assets Channel
 • Grid Map Channel
 • Incident Communications Channel
 • Montage Channel
 • Peroptics Channel
 • Status Board Channel